'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;首页  《监察法》专栏

 
《监察法》专栏
【一定之规·监察法】有这9种行为,监察机关领导人员和直接责任人将被处理
【聚焦监察法草案(12)】互相配合,互相制约
【聚焦监察法草案(11)】强化自我监督,正确行使监察权
【聚焦监察法草案(10)】始终在党的领导和监督下开展工作
【聚焦监察法草案(9)】打通监察监督“最后一公里”
【聚焦监察法草案(8)】拓宽了"人民监督权力"的途径
【聚焦监察法草案(7)】留置调查措施不是刑事强制措施
【聚焦监察法草案(6)】赋予监委必要权限和调查措施
【聚焦监察法草案(5)】用好"两把尺子",履行双重职责
【聚焦监察法草案(4)】党性和人民性的高度统一
【聚焦监察法草案(3)】补上行政监察范围过窄的短板
【聚焦监察法草案(2)】监察委员会是政治机关
【微视频】监察法来了
【聚焦监察法草案(1)】监察委首要职责是监督
  每页14条记录  总共18条记录   首页   上一页   下一页   尾页  页码: 1/2    跳转  
版权所有 :重庆医科大学 / 地址:重庆市渝中区医学院路1号 / 邮政编码:400016